NEON Burianová s.r.o.

Také díky nám se můžete kochat nejrůznějšími reklamními produkty firmy NEON Burianová, s.r.o. Bez přistavení plošiny by nešly grafické projekty této firmy realizovat. A tak i díky nám můžete obdivovat neonové, světelné i řezané grafiky umístěné v úctyhodných výškách.

Kromě toho, že jsme se postarali o přistavení plošiny, bylo naší firmou zajištěno také její ovládání. S tímto typem zakázek máme velké množství zkušeností, a tak práce na místě probíhají rychle, precizně a efektivně. To, aby se minimálně omezil provoz na frekventovaných místech, kde jsou reklamní produkty vystavovány.

Firma NEON Burianová, s.r.o. vytváří reklamy pracující se světlem, neonem i ty nesvětelné. Kromě toho zajišťuje také například polep aut, světelných panelů a totemů, či velkoplošný tisk. Nejen reklama je předmětem zájmu této firmy, ale poradí si i výrobou informačních tabulí a podobně.

Jsme vděční, že v rámci zajištění logistiky realizace projektů i my můžeme být u toho a napomoct tak konečnému výsledku.